Welkom


Welkom op de site van het Fries Juridisch Genootschap.

 

De vereniging Fries Juridisch Genootschap is in 1972 opgericht en gevestigd in Leeuwarden. Het lidmaatschap staat open voor juristen.

 

Met zekere regelmaat brengt het Genootschap een bezoek aan Friese bedrijven en organisaties.

 

Het Genootschap organiseert vijf keer per jaar een bijeenkomst waarvan één bijeenkomst met jaardiner.

 

De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden voor 1 april van het lopende verenigingsjaar.

Agenda


Slotbijeenkomst: Recht in de Caraïben

31-05-2022

Spreker: mr. W.P.M. (Pieter) ter Berg
Locatie: Fries Museum
Ontvangst: vanaf 17:00 uur

Lees verder