Welkom


Welkom op de site van het Fries Juridisch Genootschap.

 

De vereniging Fries Juridisch Genootschap is in 1972 opgericht en gevestigd in Leeuwarden. Het lidmaatschap staat open voor juristen.

 

Met zekere regelmaat brengt het Genootschap een bezoek aan Friese bedrijven en organisaties.

 

Het Genootschap organiseert vijf keer per jaar een bijeenkomst waarvan één bijeenkomst met jaardiner.

 

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden voor 1 april van het lopende verenigingsjaar.

Agenda


'Een kijkje in het hoofd van een geglobaliseerd cartoonist' | Jaarvergadering

26-09-2019

Spreker: mr. Jesse van Muylwijck
Titel: 'Een kijkje in het hoofd van een geglobaliseerd cartoonist'
Locatie: Rechtbank, Zaailand 102 te Leeuwarden (dus niet het Paleis)
Ontvangst: vanaf 17:00 uur
Start bijeenkomst: 17:15 uur
Pauze met lichte maaltijd: 18:30 uur
Einde: 19:30 uur

Lees verder