Agenda


Jaarkalender
Onderstaand treft u de jaarkalender aan:

 

 • Dinsdag 4 juni 2024: De slotbijeenkomst wordt ingevuld door prof. dr. mr. H. (Hylkje) de Jong, verbonden aan de VU (rechtsgeschiedenis) en gastonderzoeker bij de Fryske Akademie.

 

 • Donderdag 5 september 2024: In aansluiting op de jaarvergadering zal mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden, een lezing verzorgen.  

Recente activiteiten


 1. Het geheugen van het recht
 2. Herziening Wetboek van Strafvordering
 3. Tuchtrecht
 4. Stikstofproblematiek
 5. Actuele vraagstukken in het conflict in Oekraïne
 6. "Roofkunst: Gevoelige kwesties rondom de teruggave van cultuurvoorwerpen."
 7. “Asiel .... in Nederland ???"
 8. Bijeenkomst 31 januari 2023
 9. Najaarsbijeenkomst | jaarvergadering
 10. Tiende lustrum, 2022
 11. Slotbijeenkomst: Recht in de Caraïben
 12. Nieuwe Omgevingswet | duurzaamheid, klimaattransitie, (de)centralisatie en (de)regulering
 13. Het `meesterdeel` van de rentmeester
 14. ‘Het kerkgenootschap als werkgever. Het bereik van art. 2:2 BW anno 2021’
 15. “Maatschappelijk effectieve rechtspraak” | Jaarvergadering
 16. Scheepswrakken en munitie uit WO I en II op de Noordzeebodem
 17. “TBS en forensische zorg: verleden, heden en toekomst”
 18. "Recht en bestuur in Coronatijd"
 19. Bijeenkomst en jaarvergadering 29 september 2020
 20. Geannuleerd: slotbijeenkomst
 21. Geannuleerd: ‘TBS - actuele ontwikkelingen in historisch perspectief’
 22. ‘Rechten van de mens zijn nog lang niet aan pensioen toe’
 23. 'De Eerste Kamer'
 24. 'Een kijkje in het hoofd van een geglobaliseerd cartoonist' | Jaarvergadering
 25. Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2018-2019
 26. ‘Demonstratierecht, Verwarde Personen, Waddencontainers; de Burgemeester krijgt de zwarte Piet?’
 27. 'Rituelen in de rechtspraak'
 28. 'het Kadaster: toekomstproof(?)(!)'
 29. 'Robotrecht'
 30. Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2017-2018
 31. Weerbare democratie
 32. Sheets bijeenkomst "De totstandkoming van het nieuwe huwelijksvermogensrecht"
 33. De totstandkoming van het nieuwe huwelijksvermogensrecht
 34. ‘Symposium ter gelegenheid van het FJG-lustrum’
 35. ‘Bijzondere rechtspleging na WO II in Leeuwarden’
 36. 'Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2016/2017
 37. 'De Vluchtelingencrisis voorbij?'
 38. 'De kwaliteit van rechterlijke beslissingen'
 39. Lezing president Hoge Raad der Nederlanden
 40. 'Bewijs in strafzaken'
 41. Slotbijeenkomst 'Forensisch bewijs'
 42. 'De levenslange gevangenisstraf'
 43. 'Het verschoningsrecht van de advocaat'
 44. 'Ombudsman aardbevingsgebied'
 45. 'Het Cambodjatribunaal'
 46. 'Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2014/2015'
 47. 'Mediation in het recht, de positie van de rechter'
 48. 'Hervormingen in het bestuursrecht'
 49. 'Lezing burgemeester drs. Ferd J.M. Crone'
 50. 'De prepack: ploegen door de hei'
 51. 'Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2013/2014'
 52. Ter informatie: ‘Het Vonnis’ in Slieker Film
 53. ‘Euthanasie: geeft de wet duidelijke grenzen aan of leidt dit toch tot een hellend vlak?’
 54. ‘De ervaringen met de Aanbestedingswet 2012’
 55. ‘De werking van het CBP’