Agenda


Jaarkalender
Onderstaand treft u de jaarkalender aan:

 

- Dinsdag 30 januari 2024; een lezing door mr. dr. drs. Mert Kremer over het advocatentuchtrecht inclusief meet & greet;
 

- Dinsdag 12 maart 2024; een lezing over de herziening van het wetboek van strafvordering door professor Geert Knigge, emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen;
 

- Dinsdag 4 juni 2024; de slotbijeenkomst wordt ingevuld door prof. dr. mr. H. (Hylkje) de Jong, verbonden aan de VU (rechtsgeschiedenis) en gastonderzoeker bij de Fryske Akademie.

Recente activiteiten


 1. Tuchtrecht
 2. Stikstofproblematiek
 3. Actuele vraagstukken in het conflict in Oekraïne
 4. "Roofkunst: Gevoelige kwesties rondom de teruggave van cultuurvoorwerpen."
 5. “Asiel .... in Nederland ???"
 6. Bijeenkomst 31 januari 2023
 7. Najaarsbijeenkomst | jaarvergadering
 8. Tiende lustrum, 2022
 9. Slotbijeenkomst: Recht in de Caraïben
 10. Nieuwe Omgevingswet | duurzaamheid, klimaattransitie, (de)centralisatie en (de)regulering
 11. Het `meesterdeel` van de rentmeester
 12. ‘Het kerkgenootschap als werkgever. Het bereik van art. 2:2 BW anno 2021’
 13. “Maatschappelijk effectieve rechtspraak” | Jaarvergadering
 14. Scheepswrakken en munitie uit WO I en II op de Noordzeebodem
 15. “TBS en forensische zorg: verleden, heden en toekomst”
 16. "Recht en bestuur in Coronatijd"
 17. Bijeenkomst en jaarvergadering 29 september 2020
 18. Geannuleerd: slotbijeenkomst
 19. Geannuleerd: ‘TBS - actuele ontwikkelingen in historisch perspectief’
 20. ‘Rechten van de mens zijn nog lang niet aan pensioen toe’
 21. 'De Eerste Kamer'
 22. 'Een kijkje in het hoofd van een geglobaliseerd cartoonist' | Jaarvergadering
 23. Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2018-2019
 24. ‘Demonstratierecht, Verwarde Personen, Waddencontainers; de Burgemeester krijgt de zwarte Piet?’
 25. 'Rituelen in de rechtspraak'
 26. 'het Kadaster: toekomstproof(?)(!)'
 27. 'Robotrecht'
 28. Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2017-2018
 29. Weerbare democratie
 30. Sheets bijeenkomst "De totstandkoming van het nieuwe huwelijksvermogensrecht"
 31. De totstandkoming van het nieuwe huwelijksvermogensrecht
 32. ‘Symposium ter gelegenheid van het FJG-lustrum’
 33. ‘Bijzondere rechtspleging na WO II in Leeuwarden’
 34. 'Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2016/2017
 35. 'De Vluchtelingencrisis voorbij?'
 36. 'De kwaliteit van rechterlijke beslissingen'
 37. Lezing president Hoge Raad der Nederlanden
 38. 'Bewijs in strafzaken'
 39. Slotbijeenkomst 'Forensisch bewijs'
 40. 'De levenslange gevangenisstraf'
 41. 'Het verschoningsrecht van de advocaat'
 42. 'Ombudsman aardbevingsgebied'
 43. 'Het Cambodjatribunaal'
 44. 'Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2014/2015'
 45. 'Mediation in het recht, de positie van de rechter'
 46. 'Hervormingen in het bestuursrecht'
 47. 'Lezing burgemeester drs. Ferd J.M. Crone'
 48. 'De prepack: ploegen door de hei'
 49. 'Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2013/2014'
 50. Ter informatie: ‘Het Vonnis’ in Slieker Film
 51. ‘Euthanasie: geeft de wet duidelijke grenzen aan of leidt dit toch tot een hellend vlak?’
 52. ‘De ervaringen met de Aanbestedingswet 2012’
 53. ‘De werking van het CBP’