Vereniging


De vereniging heeft ten doel de belangstelling voor en de kennis van het recht in het algemeen te verdiepen.

Dit doel wordt bereikt door het organiseren van lezingen over actuele en/of in de belangstellingssfeer van de leden liggende onderwerpen.

 

Zo heeft prof. dr. Ybo Buruma, hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit en voorzitter van de Toegangscommissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (commissie Posthumus-II), in 2009 een lezing verzorgd. In mei 2010 was de Nationale Ombudsman, dr. Alex Brenninkmeijer, te gast bij het jaardiner; hij verzorgde een lezing onder de titel "Een eerlijk proces".