Agenda detail


'De Eerste Kamer'

19-11-2019

Spreker: de heer prof. dr. W.J.M. (Wim) Voermans
Lezing: ‘De Eerste Kamer’
Locatie: NHL Stenden, Rengerslaan 8, locatie Molen de Eendragt
Tijdstip: 17:00 uurBeste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Het bestuur nodigt u graag uit voor de bijeenkomst op dinsdag 19 november 2019, die wordt verzorgd door de heer prof. dr. W.J.M. (Wim) Voermans. De titel van de lezing is: ‘De Eerste Kamer’.

In de lezing zal – zoals de titel al doet vermoeden – de legitimiteit van de Eerste Kamer of het ontbreken daaraan centraal staan. Of anders gezegd en in lijn met een column over dit onderwerp die van zijn hand verscheen, schrijft Wim Voermans (geparafraseerd weergegeven): “De Eerste Kamer is een club met een indirect, kreupel democratisch mandaat. Hef toch op.” Met deze column in gedachten verheugt het bestuur zich reeds nu op een levendig debat dat zich ongetwijfeld zal ontvouwen.

Wim Voermans is hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn huidige onderwijs en onderzoek richten zich zowel op het nationale als het vergelijkende constitutionele recht en dan met name op de legitimiteit die grondwettelijke normen aan een politiek en rechtssysteem verlenen. Daarnaast houdt Voermans zich bezig met de sociaaleconomische en politieke effecten van constituties, met openbaarheid en transparantie, de relaties tussen overheidsmachten, decentralisatie, (Europese) wetgeving, inclusief omzetting en uitvoering van EU-wetgeving, naleving, toezicht en handhaving.

Datum: dinsdag 19 november 2019
Locatie: NHL Stenden, Rengerslaan 8, locatie Molen de Eendragt
Ontvangst: vanaf 17:00 uur
Start bijeenkomst: 17:15 uur
Pauze met lichte maaltijd: 18:30 uur
Einde: 19:30 uur

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk vrijdag 15 november aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe wordt onder meer deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

Verder maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om u weer te attenderen op het programma voor de lezingen de rest van dit verenigingsjaar. Agendeert u vooral nu al onderstaande data en tijdstippen in uw agenda:

20 januari 2020:
mr. B.E.P. Myjer | EVRM

24 maart 2020:
prof. dr. mr. M.J.F van der Wolf | TBS

28 mei 2020:
prof. mr. W.A. Zondag | arbeidsrecht

Graag tot ziens op onze bijeenkomsten!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur

Gerber van Driel
Secretaris