Agenda detail


'De prepack: ploegen door de hei'

14-10-2014

Spreker: prof. mr. Jako J. van Hees
Lezing: 'De prepack: ploegen door de hei'

Locatie: Stenden Hotel, Rengerslaan 8 te Leeuwarden
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het FJG die plaats zal vinden op dinsdag 14 oktober a.s. Opnieuw heeft het genootschap een bijzondere spreker voor u gevonden: prof. mr. J.J. van Hees, als hoogleraar verbonden aan de Radbout Universiteit en als advocaat werkzaam bij Resor N.V. te Amsterdam. Mr. Jako van Hees zal ons bijpraten over het actuele faillissementsrechtelijke onderwerp ‘prepack’, in de pers ook wel aangeduid als het ‘voorgekookte faillissement’. Onder de titel “prepack: ploegen door de hei” zal mr. van Hees tijdens zijn lezing onder meer ingaan op de vereiste kwalificaties voor een stille bewindvoerder en op de bezwaren die her en der opduiken tegen dit fenomeen (gebrekkige regelgeving, transparantie, prijsvorming en concurrentievervalsing). De bijeenkomst wordt door het bestuur van harte bij u aanbevolen!

Het FJG is op 14 oktober a.s. te gast bij Stenden University Hotel, Rengerslaan 8 te Leeuwarden. Aldaar wordt u om 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.

Omdat wij het aantal deelnemers graag tijdig willen doorgeven, verzoek ik u vriendelijk om uiterlijk op 7 oktober a.s. te laten weten of u van plan bent om de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347375).

Graag zie ik u allen op 14 oktober a.s.!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Romana Bremer
secretaris