Agenda detail


'Hervormingen in het bestuursrecht'

20-01-2015

Spreker: mr J.P.H. Donner
Lezing: 'Hervormingen in het bestuursrecht'
Locatie: Paleis van Justitie te Leeuwarden
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal plaatsvinden op dinsdag 20 januari a.s. Het genootschap heeft voor deze bijeenkomst een bijzondere spreker gevonden, de heer mr. J.P.H. Donner, Vice-President van de Raad van State. Mr. Donner zal de leden van het genootschap bijpraten over het onderwerp “hervormingen in het bestuursrecht”. Het bestuur is verheugd u voor deze bijeenkomst te kunnen uitnodigen en rekent uiteraard op uw aller komst.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Paleis van Justitie, aan het Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden. Vanaf 17:00 uur wordt u aldaar ontvangen met een kopje koffie. Vervolgens begint de bijeenkomst om 17:15 uur met de lezing van de heer Donner. Rond 18:30 uur zal worden gepauzeerd. Zoals u inmiddels van het Fries Juridisch Genootschap gewend bent, kunt u in de pauze genieten van een lichte maaltijd.

 

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 12 januari a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347375).

 

Namens het bestuur wens ik u goede feestdagen toe. Graag zie ik u allen op 20 januari a.s.!

 

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

 

Romana Bremer

secretaris