Agenda detail


'Mediation in het recht, de positie van de rechter'

24-03-2015

Spreker: prof. mr. A. Hammerstein
Lezing: 'Mediation in het recht, de positie van de rechter'
Locatie: Aegon Nederland N.V. (Lange Marktstraat 11 te Leeuwarden)

Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal plaatsvinden op dinsdag 24 maart 2015. Het genootschap heeft wederom een bijzondere spreker gevonden, prof. mr. A. Hammerstein, verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Professor Hammerstein zal de leden van het genootschap bijpraten over het onderwerp “Mediation in het recht, de positie van de rechter”. Het bestuur is verheugd u voor deze bijeenkomst te kunnen uitnodigen en rekent uiteraard op uw aller komst.

De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Aegon Nederland N.V. aan de Lange Marktstraat 11 te (8911 AD) Leeuwarden. Vanaf 17:00 uur wordt u aldaar ontvangen met een kopje koffie. Vervolgens begint de bijeenkomst om 17:15 uur met de lezing van professor Hammerstein. Rond 18:30 uur zal worden gepauzeerd. Zoals u inmiddels van het Fries Juridisch Genootschap gewend bent, kunt u in de pauze genieten van een lichte maaltijd.

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 16 maart a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347375).

Graag zie ik u allen op 24 maart a.s.!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,


Romana Bremer
secretaris