Agenda detail


'Het Cambodjatribunaal'

29-09-2015

Spreker: mr. K. Lahuis
Lezing: 'Het Cambodjatribunaal'
Locatie: Rechtbank Noord-Nederland, Zaailand 102 te Leeuwarden

Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal plaatsvinden op dinsdag 29 september a.s.. Het genootschap heeft voor deze bijeenkomst een bijzondere spreker gevonden, mevrouw mr. K. Lahuis, raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Mr. Lahuis zal de leden van het genootschap bijpraten over haar werk als een van de rechters van het Cambodjatribunaal. Het bestuur is verheugd u voor deze bijeenkomst te kunnen uitnodigen en rekent uiteraard op uw aller komst.

 

De bijeenkomst zal worden gehouden bij de Rechtbank Noord-Nederland, aan het Zaailand 102 te Leeuwarden. Vanaf 17:00 uur wordt u aldaar ontvangen met een kopje koffie. Vervolgens begint de bijeenkomst om 17:15 uur met de lezing van mevrouw Lahuis. Rond 18:30 uur zal worden gepauzeerd. Zoals u inmiddels van het Fries Juridisch Genootschap gewend bent, kunt u in de pauze genieten van een lichte maaltijd.

 

Na de pauze zal de jaarvergadering van het genootschap worden gehouden. Ter voorbereiding op de jaarvergadering treft u een aantal bijlagen bij deze brief aan. In de eerste plaats is de agenda van de aanstaande jaarvergadering bijgevoegd. Daarnaast treft u de notulen van de vorige jaarvergadering als ook het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar aan. De financiële stukken van de vereniging (jaarrekening, begroting, etc.) zullen ter vergadering in de zaal voor een ieder ter inzage liggen. De leden die deze uitnodiging digitaal ontvangen, treffen de financiële stukken bovendien als bijlage bij de uitnodiging aan. Ook liggen deze stukken voorafgaand aan de jaarvergadering ter inzage bij de penningmeester. Mocht u de stukken voordien willen inzien, dan verzoek ik u dit bij mij aan te geven.

 

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk maandag 22 september a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347361).

 

Graag zie ik u allen op 29 september a.s.!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Romana Bremer

secretaris