Agenda detail


'Ombudsman aardbevingsgebied'

23-11-2015

Spreker: mr. L.J. Klaassen

Lezing: 'Ombudsman aardbevingsgebied'
Locatie: Stenden University Hotel, Rengerslaan 8 te Leeuwarden

Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur


Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,


Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal plaatsvinden op maandag 23 november a.s.. Het genootschap heeft wederom een bijzondere spreker gevonden: mr. L.J. Klaassen, die werkzaam is als Ombudsman Aardbevingsgebied, zal ons bijpraten over zijn rol en zijn taken als Ombudsman. Een actueel onderwerp dat van harte bij u wordt aanbevolen.


Het FJG is op 23 november a.s. te gast bij Stenden University Hotel, Rengerslaan 8 te Leeuwarden. Aldaar wordt u om 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.


Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 18 november a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347375).


Graag zie ik u allen op 23 november a.s.!


Met vriendelijke groet,


namens het bestuur,


Romana Bremer

secretaris