Agenda detail


'Het verschoningsrecht van de advocaat'

19-01-2016

Sprekers: mr. V.S.T. Leenders, Officier van Justitie en mr. R.A. Fibbe, advocaat en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lezing: 'Het verschoningsrecht van de advocaat'

Locatie: Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden​​ 
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,


Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal plaatsvinden op dinsdag 19 januari a.s.. Het genootschap heeft voor deze bijeenkomst twee sprekers uitgenodigd, de heer mr. V.S.Th. Leenders, Officier van Justitie en mr. R.A. Fibbe, advocaat en tevens bestuurslid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Mr. Leenders en mr. Fibbe zullen op 19 januari a.s. in debat gaan over het onderwerp ‘Het verschoningsrecht van de advocaat’. Ingegaan zal worden op het beroepsgeheim van onder meer advocaten en notarissen. Het belooft een interessante avond te worden die door het bestuur van harte bij u wordt aanbevolen!


Het FJG is op 19 januari a.s. te gast bij Tresoar, aan de Boterhoek 1 te Leeuwarden. Aldaar wordt u om 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.


Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 12 januari a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347361).


Rest mij nog u allen goede feestdagen toe te wensen. Graag tot ziens op 19 januari a.s.!


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,Romana Bremer

secretaris