Agenda detail


'De levenslange gevangenisstraf'

29-03-2016


Spreker: mevrouw mr. dr. W.F. van Hattum
Lezing: ‘De levenslange gevangenisstraf’
Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11 te Leeuwarden

Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Op 29 februari jl. zou de heer mr. dr. J. Hielkema, raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en tevens docent aan de RuG, een lezing houden met als onderwerp ‘Bewijs in strafzaken’. Helaas was de heer Hielkema in verband met ziekte verhinderd. Mr. Hielkema heeft zich bereid verklaard om op een later te bepalen datum alsnog de lezing te verzorgen; deze lezing houdt u dus nog tegoed!

 

Het genootschap heeft gelukkig op het laatste moment mevrouw mr. dr. W.F. (Wiene) van Hattum bereid gevonden om een lezing te verzorgen met als titel: ‘De levenslange gevangenisstraf’. Mevrouw Van Hattum is universitair docent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij voorzitter van het Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf (kortweg: het Forum Levenslang). Het Forum bestaat uit juristen, medici, gedragswetenschappers en pastoraal werkers, allen betrokken bij de strafrechtstoepassing in Nederland. Het Forum zet zich in voor een meer humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf.

 

De lezing werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd en de bijeenkomst was zeer geslaagd.

 

Namens het FJG bedanken wij mevrouw Van Hattum hartelijk dat ze op zo korte termijn voor ons een lezing wilde verzorgen. Zoals aangekondigd zijn de tijdens de lezing gebruikte stukken via de onderstaande links te vinden.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

 

Romana Bremer

secretaris

 

Bijlagen: