Agenda detail


‘Rechten van de mens zijn nog lang niet aan pensioen toe’

20-01-2020

Spreker: de heer mr. B.E.P. Myjer
Datum: maandag 20 januari 2020
Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 4, Leeuwarden
Ontvangst: vanaf 17:00 uur
Start bijeenkomst: 17:15 uur
Pauze met lichte maaltijd: 18:30 uur
Einde: 19:30 uur
 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Het bestuur nodigt u graag uit voor de bijeenkomst op maandag 20 januari 2020, die wordt verzorgd door de heer mr. B.E.P. Myjer. De titel van de lezing is: ‘Rechten van de mens zijn nog lang niet aan pensioen toe’.

Dat mensenrechten beschermd worden is een nationale en internationale verworvenheid. Die bescherming gaat echter niet vanzelf. Mr. Myjer zal ons meenemen in zijn betoog dat die bescherming onverminderd nodig is, zeker waar deze in tijden van nationaal-populisme gemakkelijk onder druk kan komen te staan.

Mr. Myjer is langdurig strafrechter geweest in Nederland. Vervolgens is hij (hoofd)advocaat-generaal geweest bij de ressortsparketten van Den Haag en Amsterdam. Aansluitend (2004 - 2012) werd hij lid van het Europees hof voor de rechten van de mens. Daarnaast is hij actief geweest in de wetenschap als hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk woensdag 15 januari 2020 te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het formulier op de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

Bekendmaking
Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

De rest van het verenigingsjaar
Verder maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om u weer te attenderen op het programma voor de lezingen gedurende de rest van dit verenigingsjaar. Agendeert u vooral nu al onderstaande data en tijdstippen in uw agenda:

24 maart 2020:
dr.mr. M.J.F. van der Wolf | TBS

28 mei 2020 (slotbijeenkomst):
prof.mr.dr. W.A. Zondag | arbeidsrecht


Goede wensen
Tot slot:
Namens het bestuur van het FJG wens ik u fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groeten,

Gerber van Driel
Secretaris