Agenda detail


Geannuleerd: ‘TBS - actuele ontwikkelingen in historisch perspectief’

24-03-2020

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

In verband met de situatie rondom het Coronavirus zal de bijeenkomst van het FJG die is gepland voor dinsdag 24 maart 2020 geen doorgang vinden.

Wij zullen in overleg treden met de heer dr. mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf om de lezing ‘TBS - actuele ontwikkelingen in historisch perspectief’ op een later moment in het nieuwe verenigingsjaar alsnog plaats te laten vinden. Over de slotbijeenkomst die is gepland voor 28 mei 2020 kan het bestuur op dit moment – uiteraard – nog geen mededelingen doen. Indien en zodra de omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt u uiteraard over de doorgang daarvan nader geïnformeerd. Dat geldt ook voor de planning voor het nieuwe verenigingsjaar.

Het verspreiden van dit bericht binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Een soortgelijk bericht wordt ook via LinkedIn verspreid.

Dank voor uw begrip!

Met vriendelijke groeten,

Gerber van Driel
Secretaris
 

  

Spreker: dr.mr. M.J.F. van der Wolf

Datum: dinsdag 24 maart 2020
Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Ontvangst: vanaf 17:00 uur
Start bijeenkomst: 17:15 uur
Pauze met lichte maaltijd: 18:30 uur
Einde: 19:30 uur


Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Het bestuur nodigt u graag uit voor de bijeenkomst op dinsdag 24 maart 2020, die wordt verzorgd door de heer dr. mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf. De titel van de lezing is: ‘TBS - actuele ontwikkelingen in historisch perspectief’.

Michiel van der Wolf is als hoofddocent straf- en strafprocesrecht verbonden aan de RUG. Daarnaast is hij vorig jaar benoemd tot buitengewoon hoogleraar forensische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zowel op het gebied van klinische forensische psychologie als criminologisch juridisch strafrecht heeft hij vanuit een zeer veelzijdig cv zijn sporen ruimschoots verdiend. Zo begon hij zijn loopbaan in 2003 als psycholoog-stagiair in de toenmalige tbs-klinieken Flevo Future - De Singel (in de Bijlmer Bajes te Amsterdam) en de Meijerskliniek (te Utrecht), die later zijn opgegaan in de Oostvaarderskliniek. Hij maakte daar een roerige periode mee, waarin enkele geruchtmakende recidives in het tbs-veld uiteindelijk leidden tot een parlementair onderzoek. Daarnaast publiceert hij veel over onderwerpen op het grensvlak van gedragskunde en strafrecht en brengt hij ook als raadsheer-plaatsvervanger en rechter-plaatsvervanger zijn multidisciplinaire knowhow in de praktijk.

Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk donderdag 19 maart 2020 te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het formulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

Bekendmaking
Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

De rest van het verenigingsjaar
Verder maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om u te attenderen op de slotbijeenkomst van dit verenigingsjaar. Agendeert u deze vooral alvast in uw agenda:


Datum: 28 mei 2020
Spreker: prof.mr.dr. W.A. Zondag | arbeidsrecht


Met vriendelijke groeten,

Gerber van Driel
Secretaris