Agenda detail


Geannuleerd: slotbijeenkomst

28-05-2020

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Helaas zien wij ons als bestuur van het FJG genoodzaakt om ook de slotbijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die gepland staat voor 28 mei 2020 geen doorgang te laten vinden. De maatregelen vanuit de overheid om verdergaande verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn of worden de komende periode versoepeld. Echter, deze versoepeling leidt evenwel nog niet tot het (verantwoord) kunnen laten doorgaan van de slotbijeenkomst.

 

Het FJG-seizoen heeft met de annulering van twee lezingen helaas niet de invulling gekregen zoals het bestuur dat voor ogen stond. Wij spreken de wens uit dat het verenigingsjaar 2020 – 2021 weer op de vertrouwde wijze invulling krijgt en wij u als leden en bezoekers van het FJG mogen verwelkomen. Daarvoor hebben wij alvast een voorlopig programma opgemaakt en aansprekende inleiders aan ons weten te binden. Wij maken u dan ook graag attent op het volgende programma en vragen u deze data vooral nu al te agenderen:

 

29-09-2020: prof. mr. R.H. Bremmer en huishoudelijke vergadering

17-11-2020: prof. mr. R.C. Hartendorp

18-01-2021: mr. S. van Haersma Buma (burgemeester gemeente Leeuwarden)

22-03-2021: prof. dr. mr. M.J.F. van der Wolf

20-05-2021: mr. dr. W. van der Velde

 

Het verspreiden van dit e-mailbericht binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Een soortgelijk bericht wordt ook via LinkedIn verspreid.

 

Voor nu danken wij alle leden en bezoekers die het afgelopen seizoen getrouw de lezingen hebben bezocht voor hun aanwezigheid en inbreng. Ook voor het nieuwe seizoen stellen wij uw actieve bezoek en deelname aan de FJG-lezingen zeer op prijs.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Gerber van Driel

Secretaris