Agenda detailBijeenkomst en jaarvergadering 29 september 2020

29-09-2020

Lezing: "De Oudfriese Tescklaow ('Dorswet') of hoe Paulus Scheltema (1752–1835) een middeleeuws Friese traditie verzon en de geleerde wereld bij de neus nam."
Spreker: prof. (emeritus) dr. R.H. Bremmer
Locatie: Grand Café Z, Zaailand 104 te Leeuwarden
Tijdstip: 17:00 uur


Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Eindelijk, na zoveel maanden, kan en mag het weer: een bijeenkomst van het FJG. Wij willen niets liever dan dat.

Het bestuur nodigt u daarom graag uit voor de bijeenkomst en jaarvergadering van het Fries Juridisch Genootschap die zal worden gehouden op dinsdag 29 september 2020.

De lezing
Wij, leden van het FJG, staan midden in de huidige maatschappij. We beoefenen of volgen dus vooral het hedendaagse recht. Dat recht hebben we nodig om de maatschappij van vandaag vorm te geven. Kennis van het verleden kan ons echter helpen die vormgeving nog beter te laten plaats vinden. Soms besteedt het FJG daarom aandacht aan het recht zoals dat eerder gold. Dat doen we op 29 september 2020 ook.

Wij prijzen ons gelukkig prof. (emeritus) dr. R.H. Bremmer bereid te hebben gevonden ons in te wijden in het volgende onderwerp:
"De Oudfriese Tescklaow ('Dorswet') of hoe Paulus Scheltema (1752–1835) een middeleeuws Friese traditie verzon en de geleerde wereld bij de neus nam."

Prof. Bremmer is emeritus hoogleraar (Rijksuniversiteit Leiden) in de Engelse filologie en de Friese taal- en letterkunde. Zijn studie voltooide hij eerst aan de Rijksuniversiteit Groningen. Via de Universiteiten van Nijmegen en Harvard kwam hij vervolgens in Leiden terecht. Zijn belangstelling voor het Fries wortelt niet in het zijn van Fries, maar in zijn fascinatie voor de wil van een (in aantal, relatief) klein volk, zoals het Friese, te hechten aan de eigen taal en cultuur gedurende de eeuwen. De bestudering van het Fries bracht en brengt hem ook in contact met juridische teksten en dus het recht. De Dorswet bijvoorbeeld. Prof. Bremmer heeft vele publicaties op zijn naam staan en vele publicaties samen met anderen het licht laten zien.

Bijeenkomst en maatregelen rondom Covid-19

Het besluit om de bijeenkomst en de jaarvergadering te organiseren en door te laten gaan, kan gezien de geldende overheidsmaatregelen rondom Covid-19 niet lichtvaardig worden genomen. Dat heeft het bestuur dan ook niet gedaan. Het uitgangspunt is en blijft de organisatie van een veilige bijeenkomst voor de bezoekende leden die past binnen de geldende maatregelen. Dit betekent wel dat de bijeenkomst zowel qua opzet als locatie een iets andere inrichting krijgt. Het bestuur is verheugd dat binnen de geschetste kaders een passende locatie is gevonden. Graag licht ik een en ander nader toe.

De bijeenkomst zal worden gehouden in het Grand Café Z, ook wel bekend als het voormalige waterleidinggebouw aan het Zaailand 104 in Leeuwarden. Op het voor het FJG gebruikelijke tijdstip zullen er geen andere bezoekers in het cafégedeelte aanwezig zijn. De omvang van de ruimte en het aldaar geldende horecaprotocol waarborgen dat onze veiligheidswens maximaal kan worden gediend. Onder meer houdt dit protocol een verplichte registratie in van bezoekers, waarborg van de geldende afstandsregels en geen deelname bij gezondheidsklachten. U dient met deze en overige maatregelen uiteraard rekening te houden. Keuze voor een officiële horecalocatie biedt ook de mogelijkheid dat binnen de geldende maatregelen een (vers bereide) (lichte) maaltijd kan worden geserveerd tijdens de pauze. Deze zal niet in buffetvorm worden aangeboden maar worden uitgeserveerd.

Mocht de geldende situatie anders worden en aanleiding geven voor zwaardere overheidsmaatregelen, dan zou dit kunnen leiden tot het alsnog annuleren van de bijeenkomst. Voor nu is daar evenwel geen sprake van.

De praktische details
Datum: dinsdag 29 september 2020
Locatie: Grand Café Z, Zaailand 104 te Leeuwarden
Ontvangst: vanaf 17:00 uur
Start bijeenkomst: 17:15 uur
Pauze met lichte maaltijd: 18:30 uur
Einde: 19:30 uur

Jaarvergadering
Tijdens de bijeenkomst zal ook de jaarvergadering van het genootschap worden gehouden. Dit e-mailbericht heeft tevens te gelden als een oproeping voor de te houden jaarvergadering in de zin van de wet en de statuten. Ter voorbereiding op de jaarvergadering zullen wij u tijdig in een separate e-mail nog een aantal documenten toesturen, waaronder de agenda, notulen en financiële stukken.

Opgave

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven – mede in verband met de geldende overheidsmaatregelen rondom Covid-19 - , verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk vrijdag 25 september 2020 te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

Bekendmaking
Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

Graag tot ziens op dinsdag 29 september!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur

Gerber van Driel
Secretaris
 

 

 

Inschrijfformulier