Agenda detail


"Recht en bestuur in Coronatijd"

18-01-2021

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Nu de “tweede golf” een feit is zal het geen verrassing zijn dat (ook) het FJG op dit moment ervoor kiest zijn volgende bijeenkomst digitaal te laten plaats vinden. We zijn blij dat dit alternatief beschikbaar is!

 

Die volgende bijeenkomst is op maandag 18 januari 2021, 17:00 – 18:00 uur. Dat wordt dus een digitale bijeenkomst!

 

Spreker zal zijn mr. S. van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden. Hij zal spreken over: “Recht en bestuur in Coronatijd”.

 

Mr. Van Haersma Buma is opgeleid als jurist, heeft een aantal jaren (vier) gewerkt bij de Raad van State en werd vervolgens medewerker van de Tweede Kamerfractie van het CDA. In 2002 verruilde hij dat medewerkerschap voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Hij bleef lid tot in 2019. In die periode was hij de laatste negen jaar fractieleider van het CDA. In 2012 en 2017 was hij ook lijsttrekker van het CDA bij de verkiezingen. Sinds 26 augustus 2019 is hij burgemeester van Leeuwarden.

 

Samenwerking

Het bestuur wil de activiteiten van het FJG zo breed mogelijk bekend laten zijn. We hebben daarom de leden van het “Regtsgeleerd leesgezelschap Themis 1809”, de “Vereniging van Advocaten in Friesland” en de vereniging “De Jonge Balie in Friesland” uitgenodigd deel te nemen aan onze bijeenkomst. Wij zijn verheugd dat die uitnodiging is aanvaard.

 

De praktische details

De bijeenkomst begint om (klokke) 17:00 uur en eindigt uiterlijk om 18:00 uur.

Inloggen via een kort voor de bijeenkomst toe te zenden link (MS Teams). Bij die link treft u ook aan de instructies hoe daarvan gebruik te maken.

 

Opgave

Omdat wij de link voor deelname slechts kunnen en willen toezenden aan de deelnemers aan de bijeenkomst vragen wij u uiterlijk woensdag 13 januari 2021 te laten weten of u van plan bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 – 23 47 347).

 

Bekendmaking

Verzoek: maak deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – bekend. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

 

De rest van het verenigingsjaar

Noteer ook vast de data van de twee resterende bijeenkomsten in dit verenigingsjaar:

  • 22 maart 2021: prof. dr. mr. M.J.F. van der Wolf
  • 20 mei 2021: mr. dr. W. van der Velde

 

Graag tot ziens op onze (digitale) bijeenkomsten. Een goede jaarwisseling toegewenst!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur

 

Gerber van Driel

Secretaris