Agenda detail


“TBS en forensische zorg: verleden, heden en toekomst”

22-03-2021

Spreker: dr.mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf
Online lezing: “TBS en forensische zorg: verleden, heden en toekomst”
Tijdstip: 17:00 uur

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

De maatregelen rondom de COVID-19 pandemie zijn (noodzakelijkerwijs en helaas) nog steeds actueel en verhinderen ook een fysiek samenzijn in het kader van de maart-lezing van het FJG. Het bestuur kijkt evenwel terug op een geslaagde première van de eerste digitale bijeenkomst in januari. Het bestuur kiest er dan ook voor om ook de volgende bijeenkomst digitaal te laten plaatsvinden. Dat zal zijn op maandag 22 maart 2021, 17:00 – 18:00 uur.

 

Spreker en lezing

Spreker zal zijn dr.mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf, psycholoog en jurist en onder meer als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, als buitengewoon hoogleraar forensische psychiatrie aan de Universiteit Leiden en als raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Michiel van der Wolf zal spreken over: “TBS en forensische zorg: verleden, heden en toekomst”, een onderwerp dat nauw aansluit bij zijn wetenschappelijke loopbaan en zijn ervaringen uit het (praktijk)veld.

 

Samenwerking

Het bestuur wil de activiteiten van het FJG zo breed mogelijk bekend laten zijn. We hebben daarom de leden van het “Regtsgeleerd leesgezelschap Themis 1809”, de “Vereniging van Advocaten in Friesland” en de vereniging “De Jonge Balie in Friesland” uitgenodigd deel te nemen aan onze bijeenkomst. Wij zijn verheugd dat die uitnodiging is aanvaard.

 

De praktische details

De bijeenkomst begint om (klokke) 17:00 uur en eindigt rond 18:00 uur.

Inloggen via een kort voor de bijeenkomst toe te zenden link (MS Teams). Bij die link treft u ook aan de instructies hoe daarvan gebruik te maken.

 

Opgave

Omdat wij de link voor deelname slechts kunnen en willen toezenden aan de deelnemers aan de bijeenkomst vragen wij u uiterlijk donderdag 18 maart 2021 te laten weten of u van plan bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 – 23 47 347).

 

Bekendmaking

Verzoek: maak deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – bekend. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

 

De rest van het verenigingsjaar

Noteer ook vast de datum van de laatste bijeenkomst in dit verenigingsjaar:

20 mei 2021: mr.dr. W. van der Velde

 

Graag tot ziens op onze (digitale) bijeenkomsten.

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur

 

Gerber van Driel

Secretaris