Agenda detail


Slotbijeenkomst: Recht in de Caraïben

31-05-2022

Spreker: mr. W.P.M. (Pieter) ter Berg
Lezing: Recht in de Caraïben
Locatie: Fries Museum
Ontvangst: vanaf 17:00 uur

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het bestuur nodigt u als leden van het Fries Juridisch Genootschap van harte uit voor de laatste lezing van het verenigingsjaar 2021-2022. Wij zijn verheugd dat we dit jaar deze slotlezing weer kunnen afsluiten met een diner. In deze uitnodiging informeren wij u over de praktische details.


Bijeenkomst 31 mei 2022 en slotdiner

Het bestuur nodigt u graag uit voor de bijeenkomst die zal worden gehouden op dinsdag 31 mei 2022. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de slotlezing dus niet worden gehouden op 12 mei aanstaande. De lezing wordt verzorgd door mr. W.P.M. (Pieter) ter Berg, raadsheer (plv) bij het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden en oud-voorzitter van het Fries Juridisch Genootschap. Centrale thematiek: Recht in de Caraïben. Ontvangst vindt plaats in het Fries Museum in Leeuwarden vanaf 17:00 uur waarna de lezing wordt gehouden in de Theaterzaal. 

 

Na afloop van de lezing zal – al dan niet voorafgegaan door een aperitief – eveneens in het Fries Museum (op de tweede etage) een diner worden geserveerd. Als tussengang is het mogelijk om een rondgang te maken door het museum; daarmee worden de leden in de gelegenheid gesteld om de aansprekende tentoonstelling ‘à la campagne’ te bekijken of ‘Rembrandts Vaandeldrager on tour’.

 

Het diner is uitsluitend toegankelijk voor leden. Voor deelname aan het diner wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 30,00 per persoon. Ik verzoek u om dit bedrag gelijktijdig met uw opgave over te maken op rekeningnummer NL45 RABO 0300 1069 63 ten name van het Fries Juridisch Genootschap onder vermelding van: ‘diner slotbijeenkomst 2022 FJG’ en uw naam. Als u alleen de lezing wilt bijwonen, kan dat natuurlijk ook. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd.

 

Spreker en onderwerp

Pieter ter Berg is inmiddels 34 jaar rechter. Daarvan heeft hij er 11 doorgebracht in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij zegt zelf dat zijn visie op het rechterschap dáár is gevormd. Aan de hand van voorbeelden, anekdotes en prikkelende stellingen (unus-rechtspraak, achterstanden, levenslange gevangenisstraf) zal hij proberen ons inzicht te verschaffen in de verschillen en overeenkomsten in de rechtspleging hier en daar. Hij roept u allen op vooral mee te denken en mee te debatteren.

 

De praktische details

Datum: dinsdag 31 mei 2022

Locatie: Fries Museum

Ontvangst: vanaf 17:00 uur

Start bijeenkomst in de Theaterzaal: 17:15 uur

Diner op de tweede etage: 18:30 uur

Rondgang museum

Einde: 21:00 uur


Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst en het diner tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk (maar dringend) om uiterlijk woensdag 25 mei aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. U wordt verzocht daarbij tevens aan te geven of u al dan niet deel zult nemen aan het diner. Indien u dieetwensen heeft, verzoek ik u daar melding van te maken. Opgave kan via het formulier op de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of g.vandriel@trip.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

 

Bekendmaking
Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.


50-jarig Lustrum FJG

In het verenigingsjaar 2022-2023 viert het Fries Juridisch Genootschap haar vijftigjarig jubileum. Het bestuur wil dit graag met de leden vieren via een daartoe te organiseren lustrum. Reserveert u nu alvast als datum: dinsdag  27 september 2022 vanaf 15h. De eerste voorbereidingen zijn al getroffen en het bestuur heeft de stellige overtuiging dat het jubileum met de nodige grandeur luister kan worden bijgezet.

 

Graag tot ziens op onze slotbijeenkomst!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

 

Gerber van Driel

Secretaris