Agenda detail


Najaarsbijeenkomst | jaarvergadering

22-11-2022

Lezing: “De Nederlandse gemeente aan succes en vlijt ten onder. De veenbrand op het lokale niveau moet dringend worden gestopt”
Spreker: prof. D.J. Elzinga 
Locatie: (rectificatie) Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Ontvangst: vanaf 17:00 uur

 

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

 

Het bestuur nodigt u als leden van het Fries Juridisch Genootschap van harte uit voor de najaarsbijeenkomst van ons genootschap. In deze najaarsbijeenkomst zal ook de jaarvergadering worden gehouden. In deze uitnodiging informeren wij u over de praktische details.


Bijeenkomst 22 november 2022: spreker en onderwerp

Het bestuur nodigt u graag uit voor de bijeenkomst die zal worden gehouden op dinsdag 22 november 2022. Ontvangst vindt plaats in het Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden vanaf 17:00 uur

 

In deze bijeenkomst zal professor D.J. Elzinga, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, een lezing voor ons verzorgen. Onder de titel “De Nederlandse gemeente aan succes en vlijt ten onder. De veenbrand op het lokale niveau moet dringend worden gestopt” zal hij spreken over de huidige verhouding tussen de landelijke en lokale overheden en de problemen die de huidige verhouding voor de gemeenten met zich mee brengt. 

 

Jaarvergadering

Voorafgaand aan de lezing zal ook de jaarvergadering van het genootschap worden gehouden. Dit bericht heeft tevens te gelden als een oproeping voor de te houden jaarvergadering in de zin van de wet en de statuten. 

 

Overeenkomstig de statuten eindigt de eerste bestuurstermijn van onze bestuursleden mr. J.J. (Jorrit) de Vries en mr. G.C.P. (Gerber) van Driel. Beiden hebben verklaard zich voor een nieuwe bestuursperiode beschikbaar te stellen en worden dan ook door het bestuur als kandidaat voorgedragen. Ter vergadering kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen, mits op voordracht van tenminste vijf leden.

 

De praktische details

Datum: dinsdag 22 november 2022

Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:00 uur

Start bijeenkomst: 17:15 uur

Pauze met lichte maaltijd: 18:30

Einde: 19:30 uur


Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk (maar dringend) om uiterlijk vrijdag 18 november aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het formulier op de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of g.vandriel@trip.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

 

Bekendmaking
Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

 

Vooruitblik lezing januari 2023

Noteert u vooral alvast in uw agenda 31 januari 2023; in die bijeenkomst zal mevrouw Kim Hompert, verbonden aan de Raad voor de Kinderbescherming, een lezing verzorgen.

 

Graag tot ziens op onze najaarsbijeenkomst!

 

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

 

Gerber van Driel

Secretaris

 

 

Inschrijfformulier