Agenda detail


Bijeenkomst 31 januari 2023

31-01-2023

Lezing: “Internationale kinderontvoering en kinderbescherming en de taken van de Raad voor de Kinderbescherming daarbij”

Spreker: mevrouw Kim Hompert, verbonden aan de Raad voor de Kinderbescherming te Den Haag

Locatie: vergaderruimten NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 in Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:15 uur

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het bestuur nodigt u als leden van het Fries Juridisch Genootschap van harte uit voor de eerste bijeenkomst van ons genootschap in het kalenderjaar 2023. In deze uitnodiging informeren wij u over de praktische details.


Bijeenkomst 31 januari 2023: spreker en onderwerp

Het bestuur nodigt u graag uit voor de bijeenkomst die zal worden gehouden op dinsdag 31 januari 2023. Ontvangst vindt plaats bij NHL Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan 8 in Leeuwarden vanaf 17:15 uur. Wij adviseren u de entree bij restaurant Wannee te gebruiken en daar wordt u doorverwezen.

 

In deze bijeenkomst zal mevrouw Kim Hompert, verbonden aan de Raad voor de Kinderbescherming te Den Haag, een lezing verzorgen. Onder de titel “Internationale kinderontvoering en kinderbescherming en de taken van de Raad voor de Kinderbescherming daarbij”, zal zij het genootschap meenemen in haar ervaringen als coördinator internationale kinderontvoering en -kinderbescherming in een juridische context, maar zeker ook in een breder maatschappelijk en politiek perspectief.

 

De praktische details

Datum: dinsdag 31 januari 2023

Locatie: vergaderruimten NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 in Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:15 uur

Start bijeenkomst: 17:30 uur

Pauze met lichte maaltijd: 18:30

Einde: 19:30 uur


Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk (maar dringend) om uiterlijk vrijdag 27 januari aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het formulier op de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of g.vandriel@trip.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

 

Bekendmaking
Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

 

Graag tot ziens bij de lezing van ons genootschap!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Gerber van Driel

Secretaris