Agenda detail


“Asiel .... in Nederland ???"

13-04-2023

Spreker: mr. dr. C.A.F.M. (Carolus) Grütters
Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Ontvangst: vanaf 17:15 uur

 

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het bestuur nodigt u als leden van het Fries Juridisch Genootschap van harte uit voor de eerstvolgende bijeenkomst van ons genootschap. In deze uitnodiging informeren wij u over de praktische details.


Bijeenkomst 13 april 2023: spreker en onderwerp

De eerstvolgende bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap vindt plaats op donderdag 13 april 2023. Graag ontvangen wij u dan in het Paleis van Justitie aan het Zaailand vanaf 17:15 uur.

 

Het centrale thema van de lezing is erg actueel; migratie en asiel. Zeker gezien de geopolitieke situatie binnen Europa maar ook nog steeds daar buiten, als gevolg waarvan wij ons voor grote vraagstukken (juridisch, economisch en sociaal) gesteld zien worden. Stellingname in het politieke en maatschappelijke debat over deze vraagstukken lijkt meer en meer polariserend te worden ingezet.

 

In de bijeenkomst van 13 april zal mr. dr. C.A.F.M. (Carolus) Grütters, als onderzoeker verbonden aan de Vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht van de Radboud Universiteit te Nijmegen, een lezing verzorgen onder de titel “Asiel .... in Nederland ???"

 

De praktische details

Datum: donderdag 13 april 2023

Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:15 uur

Start bijeenkomst: 17:30 uur

Pauze met lichte maaltijd: 18:30

Einde: 19:30 uur


Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk (maar dringend) om uiterlijk maandag 10 april aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het formulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of g.vandriel@trip.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

 

Bekendmaking
Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

 

Graag tot ziens bij de lezing van ons genootschap!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Gerber van Driel

Secretaris