Agenda detail


Actuele vraagstukken in het conflict in Oekraïne

28-09-2023

Titel: "Something old, something new, something yellow and blue: actuele vraagstukken in het conflict in Oekraïne"
Spreker: Professor dr. M.C. (Marten) Zwanenburg

Locatie: NHL Stenden
Ontvangst: v.a. 17:00 uur

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het zomerreces van het FJG is voorbij, de gebruikelijke jaarvergadering en de aansluitende najaarsbijeenkomst staan weer op de agenda. Het bestuur nodigt u daarom graag uit voor de bijeenkomst en jaarvergadering van het Fries Juridisch Genootschap die dit jaar zal worden gehouden op donderdag 28 september 2023 bij NHL Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan 8 in Leeuwarden. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een ‘meet & greet’ onder het genot van een drankje.

 

Spreker en lezing

Professor dr. M.C. (Marten) Zwanenburg, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Defensie Academie, zal een lezing geven met als titel: "Something old, something new, something yellow and blue: actuele vraagstukken in het conflict in Oekraïne". Als hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Defensie Academie, geldt hij als een autoriteit op het onderwerp van de lezing en zal hij de leden van het FJG meenemen in de (juridische) actualiteit rondom de situatie in Oekraïne. Een situatie die de geopolitieke verhouding inmiddels al ruim anderhalf jaar domineert.

 

Jaarvergadering
Tijdens de bijeenkomst zal ook de jaarvergadering van het FJG worden gehouden. Het vergadergedeelte zal voorafgaand aan de lezing plaatsvinden. 

 

De praktische details
Datum: donderdag 28 september 2023
Locatie bijeenkomst en borrel: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 in Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:00 uur
Start jaarvergadering: 17:15 uur
Start lezing: 17:30 uur
Borrel/meet & greet vanaf: 19:00 uur
Einde: 20:30 uur


Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk maandag 25 september 2023 te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

Bekendmaking
Verzoek: maak deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – bekend. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.


Jaarkalender lezingen verenigingsjaar 2023 – 2024

Onderstaand treft u de jaarkalender aan voor het verenigingsjaar 2023 - 2024:

 

- Donderdag 23 november 2023; een lezing door mr. dr. Ralph Frins verbonden aan de Tilburg Law School over de stikstofproblematiek;

- Dinsdag 30 januari 2024; een lezing door mr. drs. Mert Kremer over het advocatentuchtrecht inclusief meet & greet;

- Dinsdag 12 maart 2024; een lezing over het nieuwe wetboek van strafvordering door professor Geert Knigge, emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen;

- Dinsdag 4 juni 2024; de slotbijeenkomst wordt ingevuld door prof. dr. mr. H. (Hylkje) de Jong, verbonden aan de VU (rechtsgeschiedenis) en gastonderzoeker bij de Fryske Akademie.

 

Noteert u bovenstaande data alvast in uw agenda?


Tot slot

Graag tot ziens bij de bijeenkomst en jaarvergadering van ons genootschap!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Gerber van Driel

Secretaris