Agenda detail


Stikstofproblematiek

23-11-2023

Spreker: mr. dr. Ralph Frins
Datum: donderdag 23 november 2023
Locatie bijeenkomst: Statenzaal in het Provinsjehûs Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden 
Ontvangst: vanaf 17:00 uur

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het bestuur nodigt u als leden van het Fries Juridisch Genootschap van harte uit voor de laatste bijeenkomst van het jaar 2023. In deze uitnodiging informeren wij u over de praktische details.

 

Bijeenkomst 23 november 2023: spreker en onderwerp

De lezing van het Fries Juridisch Genootschap vindt plaats op donderdag 23 november 2023. Graag ontvangen wij u dan in de Statenzaal van het Provinsjehûs Fryslân in Leeuwarden vanaf 17:00 uur.

 

Mr. dr. Ralph Frins, verbonden aan de Tilburg Law School, zal een lezing verzorgen over de stikstofproblematiek en geldt als autoriteit op het gebied van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Over dit onderwerp publiceert en doceert hij veelvuldig, zowel nationaal als internationaal.

 

Het bestuur hoopt met de lezing het gepolitiseerde debat rondom de stikstofproblematiek van juridische kaders te voorzien. Met het oog op de aanstaande verkiezingen – waarvan op de dag van de lezing wellicht de uitslag bekend is – is tussen alle geopolitieke onderwerpen, het stikstofdebat ook een belangrijk onderwerp. En wat is mooier om deze lezing bij te wonen in de Statenzaal van het Provinsjehûs.

 

De praktische details
Datum: donderdag 23 november 2023
Locatie bijeenkomst: Statenzaal in het Provinsjehûs Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:00 uur
Lezing: 17:30 – 18:45 uur
Maaltijd ter afsluiting

 

Anders dan u gewend bent zal de maaltijd niet tussendoor, maar aansluitend aan de lezing in het restaurant van het Provinsjehûs plaatsvinden, met de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de presentatie en de eventuele discussie die zich naar aanleiding daarvan heeft ontvouwd.

 

Via onderstaande link vindt u de routekaart van het Provinsjehûs met de NAW-gegevens en routebeschrijving (eveneens voor de parkeergarage).

https://www.fryslan.frl/_flysystem/media/routekaart-provinciehuis-2022.pdf


Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk vrijdag 17 november 2023 te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen.

Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82). Eventuele dieetwensen graag ook doorgeven.


Bekendmaking
Verzoek: maak deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – bekend. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.


Jaarkalender lezingen verenigingsjaar 2023 – 2024

Onderstaand treft u de jaarkalender aan voor het verenigingsjaar 2023 - 2024:

 

- Dinsdag 30 januari 2024; een lezing door mr. drs. Mert Kremer over het advocatentuchtrecht inclusief meet & greet;

- Dinsdag 12 maart 2024; een lezing over de herziening van het wetboek van strafvordering door professor Geert Knigge, emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen;

- Dinsdag 4 juni 2024; de slotbijeenkomst wordt ingevuld door prof. dr. mr. H. (Hylkje) de Jong, verbonden aan de VU (rechtsgeschiedenis) en gastonderzoeker bij de Fryske Akademie.

 

Noteert u bovenstaande data alvast in uw agenda?


Tot slot

Graag tot ziens bij de bijeenkomst van ons genootschap!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Gerber van Driel

Secretaris