Agenda detail


Tuchtrecht

30-01-2024

Datum: dinsdag 30 januari 2024

Locatie bijeenkomst en borrel: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 in Leeuwarden (NB entree restaurant Wannee)

Spreker: mr. dr. drs. Mert Kremer

Ontvangst: vanaf 17:00 uur
Start lezing: 17:15 uur
Borrel/meet & greet vanaf: 19:00 uur
Einde: 20:30 uur

Opgave: uiterlijk donderdag 25 januari 2024

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het bestuur nodigt u als leden van het Fries Juridisch Genootschap van harte uit voor de eerste bijeenkomst van het jaar 2024. Met de meet & greet brengt die eerste bijeenkomst zelfs een nieuwjaarstoost. In deze uitnodiging informeren wij u over de praktische details.

 

En verder informeren wij u in deze brief over een nieuw initiatief voor de mogelijke toekenning van  opleidingspunten voor de lezingen van het FJG.

 

Bijeenkomst 30 januari: spreker en onderwerp

De lezing van het Fries Juridisch Genootschap vindt plaats op dinsdag 30 januari 2024. Graag ontvangen wij u dan vanaf 17:00 uur bij NHL Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan 8 in Leeuwarden. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een ‘meet & greet’ onder het genot van een drankje.

 

De lezing zal worden gehouden door mr. dr. drs. Mert Kremer, onder meer als advocaat verbonden aan TRIP Advocaten Notarissen en gespecialiseerd in onder meer tuchtrecht. Daarover zal de lezing ook gaan: vanuit een historisch perspectief zal de spreker een lijn en een ontwikkeling in het tuchtrecht over het voetlicht brengen. Hierbij zal Mert Kremer putten uit een veelvoud aan casuïstiek die hij in zijn praktijk als advocaat op dagelijkse basis langs ziet komen.

 

Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk donderdag 25 januari a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen.

Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 – 234 73 82).

 

Bekendmaking
Verzoek: maak deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – bekend. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.


Jaarkalender lezingen verenigingsjaar 2023 – 2024

Onderstaand treft u de jaarkalender aan voor het verenigingsjaar 2023 - 2024:


- Dinsdag 12 maart 2024; een lezing over de herziening van het wetboek van strafvordering door professor Geert Knigge, emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen;

- Dinsdag 4 juni 2024; de slotbijeenkomst wordt ingevuld door prof. dr. mr. H. (Hylkje) de Jong, verbonden aan de VU (rechtsgeschiedenis) en gastonderzoeker bij de Fryske Akademie.

 

Noteert u bovenstaande data alvast in uw agenda?

 

Nieuw initiatief: eventuele toekenning opleidingspunten

Het bestuur van het FJG is benaderd door de Jonge Balie Friesland met de vraag of het mogelijk is dat aan de bijeenkomsten van het FJG opleidingspunten worden toegekend. Dit vraagt enige administratieve verwerking voor de personen die van eventuele puntentoekenning gebruik willen maken.

 

Het bestuur is bereid een bijdrage te leveren aan de administratieve verwerking teneinde puntentoekenning mogelijk te maken. In eerste instantie zal vanuit het secretariaat van de vereniging in overleg met de Jonge Balie Friesland initiatief worden genomen. Mocht dit werkbaar zijn, dan zal het bestuur de leden nader informeren over de werkwijze die zal worden gehanteerd teneinde puntentoekenning voor de leden die actief zijn in het werkveld mogelijk te maken.

 

Voor de goede orde: of de opleidingspunten ook daadwerkelijk worden toegekend, blijft uiteraard verantwoordelijkheid van het betreffende lid.

 

Resumé: de praktische details

 

Datum: dinsdag 30 januari 2024

Locatie bijeenkomst en borrel: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 in Leeuwarden (NB entree restaurant Wannee)

Spreker: mr. dr. drs. Mert Kremer

Ontvangst: vanaf 17:00 uur
Start lezing: 17:15 uur
Borrel/meet & greet vanaf: 19:00 uur
Einde: 20:30 uur

Opgave: uiterlijk donderdag 25 januari 2024


Graag tot ziens bij de bijeenkomst van ons genootschap!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Gerber van Driel

Secretaris