Agenda detail


Herziening Wetboek van Strafvordering

12-03-2024

Datum: dinsdag 12 maart 2024

Spreker: prof. Geert Knigge

Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:00 uur

Start bijeenkomst: 17:15 uur

Pauze met lichte maaltijd: 18:30 uur

Einde: 19:30 uur

Opgave: uiterlijk vrijdag 8 maart 2024

 

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het bestuur nodigt u als leden van het Fries Juridisch Genootschap van harte uit voor de eerstvolgende bijeenkomst van ons genootschap. In deze uitnodiging informeren wij u over de praktische details.

 

Bijeenkomst 12 maart: spreker en onderwerp

De lezing van het Fries Juridisch Genootschap vindt plaats op dinsdag 12 maart 2024. Graag ontvangen wij u dan in het Paleis van Justitie aan het Zaailand vanaf 17:00 uur.

 

De lezing heeft ditmaal een strafrechtelijk onderwerp als thema: de herziening van het inmiddels bijna 100-jaar oude Wetboek van Strafvordering. De vraag is natuurlijk of met de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, het strafprocesrecht weer helemaal bij de tijd is, zowel juridisch als maatschappelijk.

 

Mr. dr. Geert Knigge, oud-hoogleraar en voormalig Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, is vanaf het begin van de herzieningsoperatie daar nauw bij betrokken geweest en vanuit die ervaring neemt hij de leden graag mee in de totstandkoming van de herzieningsoperatie alsmede de aard en omvang daarvan.

 

Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk vrijdag 8 maart a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen.

Opgave kan via het formulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 – 234 73 82).

 

Eventuele toekenning opleidingspunten

Ter gelegenheid van de recente lezing van het FJG in januari 2024 (tuchtrecht door Mert Kremer) heeft het secretariaat van het FJG meegewerkt aan een initiatief van de Jonge Balie Friesland om voor de betreffende leden toekenning van opleidingspunten mogelijk te maken. Ook voor deze lezing zal dit voor de leden van de Jonge Balie Friesland het geval zijn. U dient daarvoor in uw aanmelding te vermelden dat u lid bent van de Jonge Balie Friesland én dat u voor puntentoekenning in aanmerking wilt komen. Voor de goede orde: of de opleidingspunten ook daadwerkelijk worden toegekend, blijft uiteraard verantwoordelijkheid van het betreffende lid.

 

Bekendmaking
Verzoek: maak deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – bekend. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.


Jaarkalender lezingen verenigingsjaar 2023 – 2024

Onderstaand treft u de jaarkalender aan voor het verenigingsjaar 2023 - 2024:
 

  • Dinsdag 4 juni 2024; de slotbijeenkomst (inclusief jaardiner) wordt ingevuld door prof. dr. mr. H. (Hylkje) de Jong, verbonden aan de VU (rechtsgeschiedenis) en gastonderzoeker bij de Fryske Akademie.
     

Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

 

Resumé: de praktische details

Datum: dinsdag 12 maart 2024

Spreker: prof. Geert Knigge

Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:00 uur

Start bijeenkomst: 17:15 uur

Pauze met lichte maaltijd: 18:30 uur

Einde: 19:30 uur

Opgave: uiterlijk vrijdag 8 maart 2024


Graag tot ziens bij de bijeenkomst van ons genootschap!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Gerber van Driel

Secretaris