Agenda detail


Slotbijeenkomst 'Forensisch bewijs'

23-05-2016

Spreker: de heer drs. F.R.W. (Frank) van de Goot, forensisch patholoog
Lezing: 'Forensisch bewijs'
Locatie: Fries Museum, Wilhelminaplein 92 te Leeuwarden

Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Namens het bestuur van het Fries Juridisch Genootschap heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de slotbijeenkomst van het seizoen, die zal plaatsvinden op maandag 23 mei a.s. Op deze dag sluiten we het seizoen af met als spreker de heer drs. F.R.W. (Frank) van de Goot, forensisch patholoog. Hij zal een lezing verzorgen over het onderwerp 'Ontwikkelingen in de forensische pathologie’. Met Frank van de Goot haalt het FJG een bijzondere spreker in huis. Hij doet veel onderzoek in geruchtmakende zaken en kan boeiend spreken over zijn vakgebied.

 

De slotbijeenkomst, die alleen bestemd is voor leden van het genootschap, zal plaatsvinden bij het Fries Museum, Wilhelminaplein 92 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur verwacht. Na ontvangst met koffie begint de bijeenkomst om 17.15 uur. Na afloop van de lezing staat een aperitief voor u klaar, waarna uiteraard een diner zal worden geserveerd.

 

Voor deelname aan het diner wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 30,00 per persoon. Ik verzoek u om genoemd bedrag gelijktijdig met uw opgave over te maken op rekeningnummer NL45 RABO 0300 1069 63 ten name van het Fries Juridisch Genootschap. Als u alleen de lezing wilt bijwonen, kan dat natuurlijk ook. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd.

 

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst en het diner tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk maandag 16 mei a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. U wordt verzocht daarbij tevens aan te geven of u al dan niet deel zult nemen aan het diner. Indien u dieetwensen heeft, verzoek ik u daar melding van te maken.

 

Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347361).

 

Graag zie ik u allen op maandag 23 mei a.s. bij het Fries Museum!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,


 

Romana Bremer

secretaris