Agenda detail


Lezing president Hoge Raad der Nederlanden

21-11-2016

Spreker: prof. dr. mr. M.W.C. Feteris, president Hoge Raad der Nederlanden
Lezing: 'Werkzaamheden en plaats van de Hoge Raad'
Locatie: De Neushoorn, Ruiterskwartier 41 te Leeuwarden

Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal plaatsvinden op maandag 21 november a.s.. Het genootschap heeft een bijzondere spreker bereid gevonden om een lezing te verzorgen: wij verwelkomen op 21 november de president van de Hoge Raad der Nederlanden, de heer prof. dr. M.W.C. Feteris. Prof. Feteris zal een lezing verzorgen met als onderwerp ‘werkzaamheden en plaats van de Hoge Raad'. Het bestuur beveelt deze interessante lezing van harte bij u aan.

 

De lezing van 21 november a.s. vindt plaats bij De Neushoorn aan het Ruiterskwartier 41 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.

 

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 14 november a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347361).

 

Daarnaast vraag ik uw aandacht voor het volgende. Het FJG is op 20 november 1972 opgericht. Dit betekent dat de vereniging in november 2017 45 jaar bestaat. Het bestuur is voornemens dit lustrum te vieren door in november 2017 een symposium te organiseren. Graag horen wij van de leden of u ideeën heeft voor een mogelijk thema waaraan dit symposium kan worden gewijd. Uw eventuele ideeën kunt u op de hierboven genoemde wijze doorgeven, waarvoor bij voorbaat dank!

 

Tot slot merk ik nog het volgende op. Mr. W. van Hattum te Groningen, die ons op 29 maart van dit jaar uit de brand hielp door in te vallen voor een zieke spreker, verzocht ons bijgaande flyer onder de leden van het FJG te verspreiden. Aan dat verzoek voldoen we graag.

 

 

Graag vernemend en tot ziens op 21 november a.s.!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

 

 

Romana Bremer

secretaris


 

Bijlage: Flyer Lutje PJG Symposium "Verwarring" 4 november 2016

Inschrijfformulier