Agenda detail


'Bewijs in strafzaken'

20-09-2016

Spreker: de heer mr. dr. J. Hielkema, raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en docent aan de RuG
Lezing: 'Bewijs in strafzaken'
Locatie: Stenden University Hotel, Rengerslaan 8 te Leeuwarden
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Graag nodig ik u uit voor de eerste bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap in het nieuwe seizoen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 20 september a.s.. Eerder ging de lezing van mr. dr. J. Hielkema wegens ziekte niet door maar gelukkig volgt die lezing nu alsnog: mr. Hielkema, raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en tevens docent aan de RuG, zal ons op 20 september bijpraten over het onderwerp 'Bewijs in strafzaken'. Tijdens zijn lezing komen bijv. vragen aan de orde als 'kan een verdachte op basis van één vingerafdruk veroordeeld worden?' Het belooft een interessante lezing te worden, die het bestuur van harte bij u aanbeveelt.

 

De lezing van 20 september a.s. vindt plaats bij Stenden University Hotel aan de Rengerslaan 8 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. Vervolgens begint de bijeenkomst om 17:15 uur met de lezing van de heer Hielkema. Rond 18:30 uur zal worden gepauzeerd. Zoals u inmiddels van het Fries Juridisch Genootschap gewend bent, kunt u in de pauze genieten van een lichte maaltijd.

 

Na de pauze zal de jaarvergadering van het genootschap worden gehouden. Ter voorbereiding op de jaarvergadering treft u een aantal bijlagen bij deze brief aan. In de eerste plaats is de agenda van de aanstaande jaarvergadering bijgevoegd. Daarnaast treft u de notulen van de vorige jaarvergadering als ook het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar aan. De financiële stukken van de vereniging (jaarrekening, begroting, etc.) zullen ter vergadering in de zaal voor een ieder ter inzage liggen. De leden die deze uitnodiging digitaal ontvangen, treffen de financiële stukken bovendien als bijlage bij de uitnodiging aan. Ook liggen deze stukken voorafgaand aan de jaarvergadering ter inzage bij de penningmeester. Mocht u de stukken voordien willen inzien, dan verzoek ik u dit bij mij aan te geven.

 

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 13 september a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347361).

 

Graag tot ziens op 20 september a.s.!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

  

 

Romana Bremer

secretaris