Agenda detail


'De kwaliteit van rechterlijke beslissingen'

19-01-2017

Spreker: mr. drs. R.H. de Bock, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Lezing: 'De kwaliteit van rechterlijke beslissingen'
Locatie: Paleis van Justitie (Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden, Zittingszaal A)
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal plaatsvinden op donderdag 19 januari a.s.. Het genootschap heeft een bijzondere spreker bereid gevonden om een lezing te verzorgen: wij verwelkomen op 19 januari mevrouw mr. drs. R.H. de Bock, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Mr. drs. De Bock zal een lezing verzorgen over de kwaliteit van rechterlijke beslissingen. Het bestuur beveelt deze lezing van harte bij u aan.

 

De lezing van 19 januari a.s. vindt plaats bij het Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.

 

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 12 januari a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347361).

 

Namens het bestuur wens ik u goede feestdagen toe. Graag tot ziens op 19 januari a.s.!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

 

Romana Bremer

secretaris