Agenda detail


'De Vluchtelingencrisis voorbij?'

13-03-2017

Spreker: dr. J.J. Rijpma, hoofddocent Universiteit Leiden
Lezing: 'De Vluchtelingencrisis voorbij?'
Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal plaatsvinden op maandag 13 maart a.s. Het genootschap heeft een bijzondere spreker bereid gevonden om een lezing te verzorgen: wij verwelkomen op 13 maart de heer mr. J.J. Rijpma, hoofddocent aan de Universiteit Leiden. Mr. Rijpma is als universitair docent verbonden aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Hij zal een lezing verzorgen met als titel ‘De Vluchtelingencrisis voorbij?’. Het bestuur beveelt deze lezing over een zeer actueel onderwerp van harte bij u aan.

 

De lezing van 13 maart a.s. vindt plaats bij het Paleis van Justitie aan het Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.

 

Daarnaast maak ik u nog attent op het volgende. Ons bestuurslid mr. P. van Schravendijk zal op 13 maart a.s. zijn bestuurslidmaatschap (tussentijds) neerleggen. Om die reden zal tijdens de bijeenkomst, die tevens als ledenvergadering kwalificeert, een nieuw bestuurslid worden gekozen. Op verzoek van het bestuur stelt lid mr. J.J. (Jorrit) de Vries zich als bestuurslid verkiesbaar. Hij wordt dan ook door het bestuur als kandidaat voorgedragen. Ter vergadering kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen, mits op voordracht van tenminste vijf leden.

 

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 6 maart a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347361).

 

Graag tot ziens op 13 maart a.s.!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

 

 

Romana Bremer

secretaris

Inschrijfformulier