Agenda detail


'Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2016/2017

29-05-2017

Spreker: dr. J. (Jacob) van Sluis
Lezing: 'Universiteit Franeker'
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Namens het bestuur van het Fries Juridisch Genootschap heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de slotbijeenkomst van het seizoen, die zal plaatsvinden op maandag 29 mei a.s. Op deze dag sluiten we het seizoen af bij Tresoar, het Fries historisch en letterkundig centrum. Tresoar bezit de bibliotheek van de Franeker Universiteit (1585-1811) en de heer Jacob van Sluis zal voor de leden een lezing verzorgen over de Franeker Universiteit, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan de juridische faculteit. Het bestuur beveelt deze lezing van harte bij u aan.

 

De slotbijeenkomst zal dus plaatsvinden bij Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt aan de leden van het FJG de mogelijkheid van een rondleiding door Tresoar aangeboden. De rondleiding zal omstreeks 16.15 uur beginnen. Mocht u daaraan deel willen nemen, dan verzoek ik u dit bij uw aanmelding aan te geven.

 

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst en de rondleiding tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk maandag 22 mei a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. U wordt verzocht daarbij tevens aan te geven of u al dan niet deel zult nemen aan de rondleiding.

 

Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347361).

 

Graag zie ik u allen op maandag 29 mei a.s. bij Tresoar!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

 

Romana Bremer

secretaris

Inschrijfformulier