Agenda detail


‘Symposium ter gelegenheid van het FJG-lustrum’

20-11-2017

Sprekers: mr. A. Wolfsen (voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens, Den Haag), prof. dr. B.P.F. Jacobs (Institute for Computing and Information Sciences (ICIS) Radboud Universiteit, Nijmegen, “Privacy als het nieuwe groen”), en A. Holl (CIPP/E, CIPM, FIP, Deloitte Risk Advisory, Den Haag, “Practical Privacy; The Practical implications of the GDPR”)
Onderwerp: ‘OVER VERGETEN, COOKIES EN DATALEKKEN
de Algemene Verordening Gegevensbescherming verklaard'
Locatie: Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8, Leeuwarden
Tijdstip bijeenkomst: 15:30 - 18:30 uur


Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

In aansluiting op de eerder verzonden vooraankondiging nodigt het bestuur van het FJG de leden graag uit voor de aanstaande lustrumbijeenkomst. Op maandag 20 november aanstaande vindt het symposium plaats onder de titel:


OVER VERGETEN, COOKIES EN DATALEKKEN
de Algemene Verordening Gegevensbescherming verklaardOp 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Dat heeft grote gevolgen voor organisaties, bedrijven en instellingen, of het nu de voetbalclub, de zorgverzekeraar, het FJG of de school is: iedereen moet zich erop voorbereiden.

Het symposium is vrij toegankelijk voor iedereen. Deel de bijgevoegde uitnodiging dus vooral via de eigen social media, met kantoorgenoten, met de leden van de businessclub, kortom met iedereen die interesse zou kunnen hebben. Wij weten dat velen zich zorgen maken over wat hun organisatie te wachten staat en hopen daarom via ons eigen netwerk zoveel mogelijk leden en niet-leden te bereiken.

Het symposium vindt plaats bij de Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8, Leeuwarden en vangt aan om 15:30 uur. Aansluitend vindt een diner plaats voor leden van het FJG. De eigen bijdrage voor het diner is € 25,- en kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL45 RABO 0300 1069 63 ten name van het Fries Juridisch Genootschap onder vermelding van: "bijdrage diner + uw naam".

Wees voorbereid op de invoering van de AVG en kom! Aanmelden (voor symposium en diner) kan per e-mail: info@friesjuridischgenootschap.nl of via het inschrijfformulier op de website. 

Wij zien uit naar een drukbezocht en geslaagd symposium!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

mr. W.P.M. ter Berg,
Voorzitter

mr. G.C.P. van Driel

Secretaris