Agenda detail


De totstandkoming van het nieuwe huwelijksvermogensrecht

22-01-2018

Spreker: prof. mr. dr. L.C.A. (Leon) Verstappen
Onderwerp: ‘De totstandkoming van het nieuwe huwelijksvermogensrecht in historisch en rechtsvergelijkend perspectief en de te verwachten gevolgen daarvan voor de rechtspraktijk.’
Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Tijdstip: 17:00 - 19:30 uur


Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Graag nodig ik u hierbij uit voor de bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal plaatsvinden op maandag 22 januari a.s.

Het verheugt het bestuur u een bijzondere spreker aan te kondigen die de lezing zal verzorgen: wij verwelkomen prof. mr. dr. L.C.A. (Leon) Verstappen, (onder meer) als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In 2014 is bij de Tweede Kamer een initiatief wetsvoorstel ingediend door D66, PvdA en VVD dat de strekking heeft om de huidige wettelijke gemeenschap van goederen aanzienlijk te beperken. Het wetsvoorstel is op 19 april 2016 in de Tweede Kamer aangenomen. Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel zal in werking treden op 1 januari 2018. Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel komt een einde aan een lange herzieningsoperatie van ons huwelijksvermogensrecht.

Leon Verstappen is vanaf het begin van de wetgevingsoperatie actief betrokken geweest bij het ontwerp van de nieuwe wet en is als geen ander in staat om de leden van het genootschap mee te nemen in een (praktische) beschouwing over de nieuwe wet en deze te plaatsen in historisch en rechtsvergelijkend perspectief. Hij zal een lezing verzorgen met als titel ‘De totstandkoming van het nieuwe huwelijksvermogensrecht in historisch en rechtsvergelijkend perspectief en de te verwachten gevolgen daarvan voor de rechtspraktijk.’ Het bestuur beveelt deze lezing over een zeer actueel onderwerp dan ook van harte bij u aan.

De lezing van 22 januari a.s. vindt plaats in het Paleis van Justitie aan het Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 15 januari a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 234 73 82).

Graag tot ziens op 22 januari a.s.!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Gerber van Driel
secretaris