Agenda detail


Weerbare democratie

05-04-2018

Spreker: mr. dr. B.R. (Bastiaan) Rijpkema PhD.
Onderwerp: 'Weerbare democratie'
Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Tijdstip: 17:00 - 19:30 uur


Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Namens het bestuur nodig ik u hierbij graag uit voor de voorjaarsbijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap. In tegenstelling tot eerdere lezingen die veelal plaatsvonden op een maandag of dinsdag, zal deze voorjaarsbijeenkomst plaatsvinden op een donderdag en wel op donderdag 5 april 2018.

Het verheugt het bestuur u een bijzondere spreker aan te kondigen die de lezing zal verzorgen: wij verwelkomen mr. dr. B.R. (Bastiaan) Rijpkema PhD., als universitair docent verbonden aan de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap van de Universiteit Leiden. Bastiaan Rijpkema is bekend geworden met zijn dissertatie `Weerbare democratie. De grenzen van democratische tolerantie`. Voor deze dissertatie ontving hij in 2016 de Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek. Voorts ontving hij in 2017 namens het blad ‘New Scientist` de eervolle titel (en opdracht) ‘Wetenschapstalent 2017’.

De lezing sluit aan op het onderwerp van de dissertatie van Bastiaan Rijpkema en heeft als titel: ‘Weerbare democratie’. In deze lezing zal Bastiaan Rijpkema de (juridische) kaders en instrumenten van een ‘weerbare democratie` vanuit een rechtsfilosofisch kader over het voetlicht brengen. Het bestuur verwacht dat dit onderwerp meer dan alleen vanuit beroepsmatige interesse, belangstelling geniet en verdient van onze leden en beveelt de lezing en spreker dan ook van harte bij u aan.

De lezing van 5 april aanstaande vindt plaats in het Paleis van Justitie aan het Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 3 april aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 234 73 82).

Graag tot ziens op 5 april aanstaande!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Gerber van Driel
Secretaris