Agenda detail


'het Kadaster: toekomstproof(?)(!)'

22-11-2018

Spreker: mr. J. (Jacques) Vos
Lezing: het Kadaster: toekomstproof(?)(!)
Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Tijdstip: 17:00 uur


Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal plaatsvinden op donderdag 22 november 2018.

Het verheugt het bestuur u een bijzondere spreker aan te kondigen die de lezing zal verzorgen: wij verwelkomen mr. J. (Jacques) Vos, als bewaarder werkzaam bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers en tevens redactielid van het notariële vaktijdschrift Juridische Berichten Notariaat (JBN).

Jacques Vos publiceert regelmatig over (juridische of praktische) ontwikkelingen rondom het kadaster en eigendomsregistratie. Recent nog heeft hij twee boeiende bijdragen geschreven voor het genoemde tijdschrift JBN over de werking en toepassing van blockchaintechnologie binnen de landregistratie en de noodzakelijke publiekrechtelijke en civielrechtelijke controlemechanieken.

In de lezing van Jacques Vos zullen de recente ontwikkelingen op het gebied van landregistratie centraal staan. Daar waar circa honderd jaar geleden notariële akten met de pen werden overgeschreven, ziet de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zich thans gesteld voor vragen of en zo ja op welke wijze notariële akten volledig geautomatiseerd kunnen worden verwerkt binnen de vigerende wettelijke kaders. En na introductie van de ‘KIK-akte’ dienen zich alweer nieuwe vraagstukken aan. U moet hierbij niet alleen denken aan de invoering van blockchaintechnologie maar bijvoorbeeld ook aan meervoudig grondgebruik (driedimensionaal eigendom), registratie van (al dan niet) drijvende windparken en overige duurzaamheidsinitiatieven en registratie van (al dan niet internationale) kabel- en leidingnetwerken.

Het bestuur biedt Jacques Vos als bevlogen spreker graag de gelegenheid om de leden van het Fries Juridisch Genootschap mee te voeren in de vraagstukken waar de Dienst voor het kadaster en de openbare registers mee te maken heeft en welke toekomstige ontwikkelingen aan de orde zijn of waaraan wordt gewerkt. Kortom: het Kadaster: toekomstproof(?)(!) Het bestuur beveelt de lezing dan ook van harte bij u aan.

De lezing van 22 november a.s. vindt plaats in het Paleis van Justitie aan het Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. Vervolgens begint de bijeenkomst om 17.15 uur. Rond 18.30 uur zal worden gepauzeerd. Zoals u inmiddels van het Fries Juridisch Genootschap gewend bent, kunt u in de pauze genieten van een lichte maaltijd.

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk 19 november aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

Noteert u ook alvast in uw (digitale) agenda: dinsdag 15 januari 2019 (let op: gewijzigde datum). Dan zal prof. mr. Ton Hol de lezing verzorgen over 'rituelen in de rechtspraak'.

Graag tot ziens op 22 november!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Gerber van Driel
Secretaris