Agenda detail


'Rituelen in de rechtspraak'

15-01-2019

Spreker: prof. mr. dr. Ton Hol
Lezing: 'Rituelen in de rechtspraak'
Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Tijdstip: 17:00 uur


Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Het bestuur nodigt u graag uit voor de eerste bijeenkomst in het nieuwe kalenderjaar van het Fries Juridisch Genootschap. De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 15 januari 2019 en wordt verzorgd door prof. mr. dr. Ton Hol, als hoogleraar Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie verbonden aan de Universiteit Utrecht en tevens hoofd van de Utrecht School of Law. De lezing heeft als onderwerp: 'rituelen in de rechtspraak'.

In zijn onderwijs en onderzoek legt Ton Hol het accent op vraagstukken van rechtspraak en rechtspleging, mede in de context van een veranderende democratie. Hij treedt regelmatig op als docent in trainingsprogramma’s van de rechterlijke macht in zowel binnen- als buitenland. Ton Hol is tevens rechter in de rechtbank Noord-Holland en raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag. Ook was hij directeur van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing. Ton Hol schreef onder andere over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht het boek De onafhankelijke rechter (2007).

In de lezing zal Ton Hol, met behulp van beeldmateriaal, ingaan op de architectonische vormgeving en inrichting (gerechtsgebouw, zittingzaal), de talrijke symbolen (o.a. toga’s ) en rituelen (uitroepen zaak, opkomen en afgaan, zitten en staan) die de rechtspraak decorum geven. Laat u verrassen door de rijke symboliek van het decorum en het theatrale karakter daarvan! Een belangrijke vraag is of al die rituelen en symbolen en de praktijken waarvoor zij staan nog wel passen binnen de moderne democratie.

Het bestuur biedt Ton Hol als bevlogen spreker graag de gelegenheid om de leden van het Fries Juridisch Genootschap mee te voeren in de 'rituelen in de rechtspraak' en beveelt de lezing van harte bij u aan. Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld.

De lezing van 15 januari a.s. vindt plaats – hoe kan het ook anders – in het Paleis van Justitie aan het Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden zodat onderwerp en inhoud van de lezing ook inzichtelijk kan worden gemaakt in de rechtszaal zelf. Vanaf 17.00 uur wordt u ontvangen met koffie en thee. Vervolgens begint de bijeenkomst om 17.15 uur. Rond 18.30 uur zal worden gepauzeerd. Zoals u inmiddels van het Fries Juridisch Genootschap gewend bent, kunt u in de pauze genieten van een lichte maaltijd.

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk vrijdag 11 januari aanstaande te laten weten of u bij de bijeenkomst aanwezig bent. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

Graag tot ziens op 15 januari!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Gerber van Driel
Secretaris