Agenda detail


‘Demonstratierecht, Verwarde Personen, Waddencontainers; de Burgemeester krijgt de zwarte Piet?’

25-03-2019

Spreker: drs. F.J.M. Crone
Lezing: ‘Demonstratierecht, Verwarde Personen, Waddencontainers; de Burgemeester krijgt de zwarte Piet?’
Locatie: Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Tijdstip: 17:00 uur


Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Het bestuur nodigt u graag uit voor de voorjaarsbijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap. De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 25 maart 2019 en wordt verzorgd door niemand minder dan de burgemeester van Leeuwarden, de heer drs. F.J.M. Crone. De lezing heeft als onderwerp: ‘Demonstratierecht, Verwarde Personen, Waddencontainers; de Burgemeester krijgt de zwarte Piet?’.

De heer Crone maakte vanaf 1994 deel uit van de Tweede Kamer voor de PvdA. In 2007 is hij benoemd tot burgemeester van de stad Leeuwarden. Komende zomer zal hij stoppen als burgemeester en is hij door de PvdA voorgedragen voor plaats drie op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

Gedurende zijn ambtsperiode heeft hij – naast de vele ambtelijke taken ten behoeve van de stad Leeuwarden en verbonden nevenactiviteiten – ook altijd het FJG een warm hart toegedragen. Het bestuur is dan ook bijzonder verheugd dat de heer Crone nog eenmaal vanuit zijn ambt als burgemeester de leden van het FJG met zijn grote kennis en ervaring wil meenemen in het politieke en juridische spectrum waar het onderwerp van de lezing blijk van geeft. Wij bevelen de lezing dan ook van harte bij u aan. Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld.

De lezing van 25 maart aanstaande vindt opnieuw plaats in het Paleis van Justitie aan het Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden. Vanaf 17.00 uur wordt u ontvangen met koffie en thee. Vervolgens begint de bijeenkomst om 17.15 uur. Rond 18.30 uur zal worden gepauzeerd. Zoals u inmiddels van het Fries Juridisch Genootschap gewend bent, kunt u in de pauze genieten van een lichte maaltijd.

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk vrijdag 22 maart aanstaande te laten weten of u bij de bijeenkomst aanwezig bent. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

Graag tot ziens op 25 maart!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Gerber van Driel
Secretaris