Agenda detail


‘De werking van het CBP’

12-11-2013

Spreker: mr. J. Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP)
Lezing: ‘de werking van het CBP’
Locatie: Friesland Bank N.V., Beursplein 1 te Leeuwarden
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst van het FJG die plaats zal vinden op dinsdag 12 november a.s. Opnieuw heeft het genootschap een bijzondere spreker voor u gevonden: mr. J. Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zal de leden van het genootschap deze middag bijpraten over de werking van het CBP. De bijeenkomst wordt door het bestuur van harte bij u aanbevolen!

Het FJG is op 12 november te gast bij Friesland Bank N.V. aan het Beursplein 1 te Leeuwarden. Aldaar wordt u om 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat inmiddels van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.

Omdat wij het aantal deelnemers graag tijdig willen doorgeven, verzoek ik u vriendelijk om uiterlijk op 7 november a.s. te laten weten of u van plan bent om de bijeenkomst bij te wonen, hetzij per e-mail aan r.bremer@triplaw.nl, hetzij telefonisch aan het secretariaat (058-2347361).

Graag zie ik u allen op 12 november a.s.!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Romana Bremer
secretaris