Agenda detail


‘Euthanasie: geeft de wet duidelijke grenzen aan of leidt dit toch tot een hellend vlak?’

18-03-2014

Sprekers: de heer A. Ligtenberg en de heer D.J. Kruizinga
Lezing: ‘Euthanasie: geeft de wet duidelijke grenzen aan of leidt dit toch tot een hellend vlak?’
Locatie: Rotshuizen Geense Advocaten aan de Prins Hendrikstraat 8 te Leeuwarden

Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Het zal u niet zijn ontgaan dat de regelgeving omtrent euthanasie de laatste weken en maanden volop in de belangstelling staat. Namens het bestuur nodig ik u dan ook van harte uit voor een bijeenkomst van het FJG waarin dit onderwerp centraal staat. Deze bijeenkomst zal plaats vinden op dinsdag 18 maart a.s. Het bestuur heeft twee sprekers voor u gevonden, de heer A. Ligtenberg en de heer D.J. Kruizinga, die een lezing zullen verzorgen onder de titel: ‘Euthanasie: geeft de wet duidelijke grenzen aan of leidt dit toch tot een hellend vlak?’. De sprekers zijn SCEN artsen, een specialisme dat ontstaan is naar aanleiding van de euthanasiewetgeving en waarbij SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. Na afloop van de lezing is er uiteraard ruimte voor discussie over dit actuele onderwerp. De bijeenkomst wordt door het bestuur van harte bij u aanbevolen!

Het FJG is op 18 maart a.s. te gast bij Rotshuizen Geense Advocaten aan de Prins Hendrikstraat 8 te Leeuwarden. Aldaar wordt u om 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat inmiddels van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.

Omdat wij het aantal deelnemers graag tijdig willen doorgeven, verzoek ik u vriendelijk om uiterlijk op 10 maart a.s. te laten weten of u van plan bent om de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347361).

Graag zie ik u allen op 18 maart a.s.!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Romana Bremer
secretaris